Search

Esther Peters benoemd tot Directeur van Space Campus Noordwijk

Noordwijk 16 oktober 2019


Esther Peters (47) is benoemd tot directeur/bestuurder van de nieuw opgerichte Stichting Space Campus Noordwijk. Zij gaat leidinggeven aan de ambitievolle doorontwikkeling van de Space Campus tot Nederlandse hub voor de ontwikkeling en toepassing van nieuwe Europese ruimtevaarttechnologie.


Esther Peters, een ondernemende verbinder, heeft ruime ervaring met complexe vraagstukken rondom gebiedsontwikkelingen en toekomstgerichte gebiedsvisies. Recentelijk gaf zij leiding en vorm aan transities in de Leidse regio. De laatste acht jaar vervulde zij diverse leiderschapsrollen in de publiek-private sector. De combinatie van haar corporate achtergrond (onder meer bij Allen & Overy, Achmea en VNU), haar ervaring in het kennisveld (VSNU, Erasmus) en haar ruime politiek bestuurlijke ervaring en netwerk maakt haar de ideale bruggenbouwer die de verdere ontwikkeling van de Space Campus een krachtige impuls kan geven.


De nieuwe Space Campusorganisatie is een uitvloeisel van de in september 2018 tussen de rijksoverheid, provincie Zuid-Holland en de gemeente Noordwijk gesloten Regio Deal “ESTEC en Space Campus Noordwijk”. Partijen kwamen overeen om gezamenlijk € 26 miljoen te investeren in de modernisering van ESTEC en de ontwikkeling van Space Campus Noordwijk. De speciale campusorganisatie die nu is opgezet is een van de initiatieven in het kader van deze Regio Deal en wordt financieel gesteund door de provincie Zuid-Holland en de gemeente Noordwijk.


Het is de ambitie van de Space Campus Noordwijk om uit te groeien tot de kern van het ruimtevaartcluster in Nederland met internationale uitstraling, in de directe nabijheid van niet alleen ESTEC en het Galileo Reference Center, maar ook de concentratie van ruimtevaartindustrie en kennisinstellingen in dit deel van de provincie.

Deze ambitie wordt ten volle ondersteund door de Provincie Zuid-Holland en de gemeente Noordwijk. Met Esther Peters aan het roer zal de campusorganisatie met volle kracht aan de verwezenlijking van deze ambitie werken.


Noot voor de redactie:

Stichting Space Campus Noordwijk www.spacecampusnoordwijk.nl

Meer informatie in te winnen bij Gaele Winters, Projectmanager Space Campus Noordwijk

+33 6 45178742 of via info@spacecampusnoordwijk.nl